SPESIALISTAR PÅ LINJERYDDING

 

OM OSS

Me er eit firma med opphav frå Voss med 10 tilsette. Hovudkontoret ligg i Bergen. Me utfører arbeid fyrst og fremst på Vestlandet, men takkar ikkje nei på utfordringar andre stader i landet.


Hogst og rydding har spesialisert seg på linjerydding. Der me har opparbeida oss stor ekspertise dei siste 30 åra, med rydding av både kraftleidningar og telefonleidningar. I tillegg tek me på oss oppdrag langs vegar, traserydding, parkar, i private hagar, og tomterydding.

 

Ekspertisen som er opparbeida gjennom linjerydding gjer att me kan felle dei vansklegaste trea på ein profesjonell og sikker måte om det står i hage eller langs ei straumførande linje. Me arbeidar effektiv med lave kostnader for kunden.

 

Ta kontakt med oss i dag!

 

30

års erfaring

3000+

oppdrag utført
 

SERTIFISERINGAR

KONTAKT OSS

ADRESSE

REKVESVEGEN 43

5708 VOSS

sondre.skeie@hogstogrydding.no

TLF: 95 04 82 11

 

Henvendelser

For alle forespørsler, spørsmål eller henvendelser, ring: 95 04 82 11 eller fyll ut skjemaet under

 
 

© 2021 Hogst og Rydding AS

Levert av Mint Media AS

BKK

Hogst og rydding har dei siste 20 åra rydda linjer for BKK. Alt frå lavspentlinjer til 420kv linjer.