top of page

KURS, OPPLÆRING OG KONSULENTOPPDRAG

2010
 • Diverse trevurderingar for NCC Roads, Bergenskontrakten.

 • Kurs i trefelling langs linjer for IHK og Voss Energi.

2009
 • ETW kurs februar-september.

 • Innføring i tilkomstutstyr og enkel trepleie, Odda Kommune.

 • Trondheim Kommune: Innføring i tilkomstutstyr og enkel trepleie. 

 • Workshop trefelling med kran, lærar Mark Chisholm og Biran Noyes.

 • Workshop avansert klatring med Mark Chisholm og Brian Noyes. 

 • Trefelling langs linjer, Voss Energi. 

2008
 • ETW kurs del 2.

 • ETW kurs for anleggsgartnarar.

 • Kort kurs i ungskogpleie, NTF vest. 

 • Felling langs straumsette linjer.

 • Trefelling og bruk av motorsag, Energi Service.

 • Trefelling og bruk av motorsag, Voss Energi.

bottom of page