top of page

TRASERYDDING

Utførte oppdrag​
2017
  • Voss kommune, skogsveg Bjørke – Tverrberg 2016 -2017

2015
  • E39- Svegatjørn - Rådal ny vegtrase for hovudentreprenør veidekke AS 2015-2017.

  • Nettpartner – Øksneselva – Åskåra utviding ny linje. 
    Nettpartner – Myklebustdalen Ålfoten ny linjetrase. 
    BKK Nett, Ny 420 kV linje mellom Kollsnes og Mongstad 2015-2016.

 
2014
  • Nettpartner AS , Rydding av ny linje Ålfoten.

2013
  • Stattnett alle rydding og frakting av tømmer på den ny 420 kV mellom Sima og Samnanger. 

bottom of page