top of page

TREFELLING

Utførte oppdrag​
2017
 • Lillesotra Borrettslag, felling av vanskelig tre.

 • Flakttveitshøgda borrettslag - rydding av vegetasjon for utsikt.

2014
 • Fjerning av diverse vegetasjon og beskjering ved Rollandslia borrettslag.

2013
 • Diverse jobber for Bergen kommune.

 • Diverse trefellinger for privatpersoner.

2012
 • Rammeavtale Bergen kommune

 • Øvsttunheimen - felling / trepleie / flising

 • Ulsmåg barnehage - felling / trepleie / flising

 • Liland skule - felling / trepleie / flising

 • Stalheim hotell - Trefelling / opprydding etter stormskader

2010
 • ​​Vekselbanklinden - Mykje trefelling og div beskjæring av enkelttre.

2009
 • Eventyrskogen - utgreiing og felling beskjæring.

 • Smelteverket Odda - beskjæring, felling.

2008
 • E. Opedal og sønner - Ny veg ved Eikelandsosen og Gjermundshavn.

 • Mesta ASA - Kantrydding langs fylkesvegar på Voss

 • Statens Vegvesen - Turistveg Hardanger

 • NCC Roads - kantrydding og trefelling

 • Bergen Kommune Eigedom - rammeavtale skogrydding, trefelling.

 • Voss Resort - rydding under Hangursbanen.

 • Voss Klekkeri - rydding for nybygg

2007
 • E. Opedal og Sønner - skogrydding for ny vegtrace Hardangerbrua.

 • Jernbaneverket - skogrydding og trefelling Tundal

 • Statens Vegvesen - Myrkdalstunellen innslag og tilførsle i sørenden.

 • Turistveg Hardanger - Strekninga Høgabekken - Kvanndal.

 • Mesta AS - Ulvikhøgda, vegutviding.

 • Turistveg Hardanger - Steinstø - Ålvik.

 • Kruse Smith - Tunell Eikelandsosen.

bottom of page