top of page

TREPLEIE/TREKLATRING

Utførte oppdrag​
2017
 • Lillesotra Borrettslag, felling av vanskelig tre og flishugging av greiner.

2016
 • BKK Nett - Rydding av høgspent og lavspentledninger i Nordhordaland, Osterøy, Arna, Os, Fana, Fjell Kommune og Bergensentrum. 

 • Voss Energi - Rydding av lavspent og høgspent.

 • Norgesnett Askøy - Innleid entrepenør under Nettskog, Rydding av lavspent og punktrydding på høgspentnettet. 

 • Hardanger Energi - Rydding av høgspent og lavspentledninger.

2014
 • Bergen kommune diverse oppdrag.

 • Fjerning av diverse vegetasjon og beskjering ved Rollandslia borrettslag.

2013
 • Diverse jobber for Bergen kommune.

2012

Rammeavtale Bergen kommune

 • Øvsttunheimen - felling / trepleie / flising

 • Ulsmåg barnehage - felling / trepleie / flising

 • Liland skule - felling / trepleie / flising

 • Stalheim hotell

 • Trefelling / opprydding etter stormskader

2010
 • Nordnes, Bergen - Knutekolling av 50 tre.

 • Fjellveien, Bergen - Tørrbeskjæring vel 80 eiketre.

 • Vekselbanklinden.

 • Mykje trefelling og div beskjæring av enkelttre.

 • NCC Roads, Bergenskontrakten - Div ungtrebeskjæring.

2009
 • BKK Nett - Høgspent og lågspent områderydding i Os,

 • Smettows Alle og Leira Alle i Trondheim - krunereinsk av ca 213 asketre.

 • Ny Krohnborg skole - knutekolling

 • Eventyrskogen - utgreiing og felling beskjæring.

 • Smelteverket Odda - beskjæring, felling

bottom of page